Tongue Color

ลิ้นถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกสุขภาพได้อย่างคร่าวๆ
ในคนนั้นสีลิ้นปกติจะเป็นสีชมพู
หากพบลิ้นเป็นฝ้าขาว หรือเป็นสีแดงเข้ม (red tongue/strawberry tongue)
อาจเป็นความปกติ มีการติดเชื้อหรือขาดสารอาหารบางอย่าง

สำหรับในสัตว์เลี้ยงนั้น
สามารถประเมินสุขภาพได้อย่างคร่าวๆ เช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะในแมว
ยกตัวอย่างเช่น
ลิ้นเป็นแผลหลุม อาจเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดแมว หรือไข้หัดแมว
เยื่อบุลิ้นลอกหลุดเป็นบริเวณกว้าง อาจเกิดจากสารเคมี
ลิ้นมีสีซีดจาง อาจพบปัญหาระบบเลือด หรือการทำงานของตับ/ไตผิดปกติ
ลิ้นมีสีแดงเข้ม อาจพบว่ามีไข้
ลิ้นมีสีม่วง อาจพบอยู่ในสภาวะขาดอากาศ ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจผิดปกติหรือภาวะเลือดเป็นพิษจากยาลดไข้

วันนี้คุณเปิดปากดูลิ้นของเจ้าตัวเล็กที่บ้านแล้วหรือยัง!!

เวลาคุณหญิงแม่เลียตัวเอง ลิ้นแดงเหมือนกัน
แผล่บ..แผล่บ

:grin::grin: