My Bedroom Retreat

Living mondaY
สัปดาห์นี้หยิบเอาการประกวด “ห้องนอน” จากเว็บ www.apartmenttherapy.com มาแปะ
มีห้องนอนสวยๆ เยอะเลย
เข้าไปดูแล้วก็อยากตกแต่งห้องนอนบ้าง
บ้านใกล้จะเสร็จแล้ว
โย่ว..โย่ว