[Paper Blog] WordPress 2.6.5

แม้ว่า wordpress 2.7 beta ออกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย แต่การทำงานก็ยังพบข้อผิดพลาดอยู่พอสมควร
ล่าสุดทางผู้พัฒนา wordpress ได้อัพเดต เวอร์ชัน stable
เป็นเวอร์ชัน 2.6.5 ข้าม 2.6.4 ไปเลย และแจ้งว่าไม่มีเวอร์ชัน 2.6.4
โดยก่อนหน้านี้มี fake wordpress 2.6.4 หลุดออกมา
สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ wordpress พอสมควร

ในเวอร์ชันนี้มีการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและแก้ไข bug เล็กน้อย