Simple Breakfast

ช่วงเช้าๆ
มักเป็นช่วงที่งานมักจะยุ่งๆ
แต่อาหารเช้าก็จำเป็น
ควรกินอาหารเช้า ภายใน 2 ชั่งโมงหลังจากตื่นนอน
 อาหารเช้าแบบง่ายๆ จึงถูกหยิบมาใช้บ่อยๆ

กับขนมปัง

 

ทาด้วยแยม

 

ตามด้วยนมอุ่นๆ สักแก้ว

:smile: