Startup Shortcuts

Macbook ของน้องลูกพรุนมีปัญหา
ก็เลยต้องมาให้แมวดื้อจัดการทำเป็น target disk mode
แล้วดึงข้อมูลออกมา เพื่อจะได้ format ลง Mac OS X ใหม่
ด้วยความที่ไม่ได้ทำนาน ก็เลยจำไม่ได้ว่าต้องกดปุ่มอะไร
แต่คุ้นว่าเคยผ่านตาโปรแกรมบนไอโฟน ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการกดปุ่มต่างๆ (สำหรับเครื่องแมค)
หาๆ ดูก็เจอเลย มีสองเวอร์ชันคือตัวเต็มราคา $0.99 และตัว lite ที่แจกฟรี
ซึ่งโดยทั่วไป ข้อมูลแค่ตัว lite ก็เพียงพอแล้ว

สำหรับชาวแมคที่ใช้ไอโฟน ติดเครื่องไว้ไม่เสียหาย

 :razz::razz: