Wonder Blythe Harmony Show Case

หวานใจส่งรูปนี้มาให้

เห็นมีการประกวดรูปถ่ายแล้วสนใจขึ้นมาทันที
นอกจากนี้กิจกรรมในงานน่าสนใจ
แถมจัดที่ central festival pattaya beach
ช่างน่าไปเที่ยวซะนี่กระไร

:lol: :lol: