Rabies Prevention 2008

วันนี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามา
ซึ่งผู้ที่เลี้ยงสัตว์ หรือผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์ก็แนะนำให้ไปฉีดวัคซีน “ป้องกัน”
เพราะถ้าหากเป็นแล้ว “ไม่มีวิธีรักษา”
โรคพิษสุนัขบ้า สามารถเป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไม่ว่าจะเป็น คน สุนัข แมว กระต่าย หนู โค กระบือ สามารถเป็นได้หมด
พอดีทางเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลโครงการนี้มา
เห็นว่าเป็นประโยชน์ เลยขอประชาสัมพันธ์ให้แล้วกัน

 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1-14 พฤษภาคม 2551
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ
เนื่องในวันกาชาดโลก
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เปิดบริการ…สำหรับ
ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แบบป้องกันล่วงหน้า (ก่อนถูกสัตว์กัด)
ฟรี
ยกเว้นค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท
สอบถาม โทร. 02-2520161-4 ต่อ 125