หัวใจผูกกัน

คนเรามักจะรู้คุณค่าในวันที่เสียไป
ขอบคุณ..ที่ยังรักกัน
..ก็เพราะ..หัวใจ..เราผูกกัน..