5-Toed Socks

ถุงเท้านั้นถือเป็นเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นอีกอันนึง
สำหรับคนที่ใส่รองเท้าทำงาน (คัทชู)
เพื่อลดการเสียดสี
อันจะนำไปสู่ “ตาปลา” และรอยแตกของส้นเท้า

ประโยชน์อีกประการหนึ่งสำหรับแมวดื้อ
(ที่คิดว่าขาดไม่ได้)
นั่นคือใส่ตอนนอน
หากอากาศเย็นๆ
นอกเหนือจากบริเวณช่วงอกที่ควรได้รับการปกป้องแล้ว
มือและเท้าก็เป็นอีกจุดที่ควรปกป้อง
หลายครั้ง.. แค่เพียงการใส่ถุงมือ ถุงเท้า
แต่ไม่ห่มผ้า ก็รู้สึกอบอุ่นได้เช่นเดียวกัน

วันนี้แมวดื้อขอเสนออันนี้

มาแบบรายการโฆษณาทางทีวีเลย
ฮ่า..ฮ่า

เป็นถุงเท้าแบบมีนิ้ว
คือแยกนิ้วเท้าแต่ละนิ้วออกจากกัน
ทำให้ลดตาปลาออกไปได้
แถมตรงบริเวณส้นเท้า ยังเพิ่มความหนา
เห็นแล้วก็รู้สึกว่า.. มันช่างคิดกันจริงๆ
ลองหามาใช้กันดูเน้อ

:cool: :cool: