Silverlake

ตลาดน้ำสี่ภาค
วัดเขาชีจรรย์
ไร่องุ่น Silverlake

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่เล่ากล่าวขานถึง
ในช่วงปีที่ผ่านมา
มีทั้งลงเว็บ และ forward mail
ตอนแรกก็อ่านแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะ
แต่พอดูรูปชุดนี้แล้วอยากไป ณ บัดนาว

รูปของคุณ MeeMee ใน oknation.net

 

รายละเอียดและรูปเพิ่มเติม
ลองอ่านจากลิงค์ด้านล่างได้เลยจ้า
รูปสวยมาก

Link: http://www.oknation.net/blog/memoria
Link: http://familylove2trip.igetweb.com/