Mr Driller

เกมบนไอโฟน
ที่เห็นแล้วกดซื้อได้เลย
แบบไม่ต้องคิด

รู้จักครั้งแรก
บนเวอร์ชัน GameBoy Color
ที่ซื้อตลับแท้มาเล่น
สนุกมาก

เวอร์ชันไอโฟน
มีโหมดมากมาย
Facebook Connect ได้ด้วย

วิธีบังคับก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง
ปุ่ม D-Pad บนหน้าจอไอโฟน
Swipe หน้าจอ (ไม่มี D-Pad แสดงบนหน้าจอ)
หรือใช้เอียงหน้าจอ (โดย Accelerometer)
ระบบเสียงยังคงเดิมครบถ้วน
ราคาเพียง $0.99 เท่านั้น