ChronoSync

วันนี้ลองหาโปรแกรมที่อยากได้มานานแล้ว
คือโปรแกรมที่เอาไว้ sync ระหว่างสองโฟลเดอร์
จะว่าไปแล้วพวกโปรแกรม backup ธรรมดามันก็ใช้ได้
แต่ว่าด้วยโปรแกรมนี้ มันทำงานเหมือน palm desktop ที่ชอบมากๆ
คือประมาณเลือกเป็น
desktop overwrite handheld
handheld overwrite desktop
synchronized
นอกจากนี้ตัวโปรแกรมนี้
ยังมี mirror กับ blind mode อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติ autosync when mount อีกด้วย
ดังนั้น หาก backup/sync ข้อมูลลง ext.HD
พอเสียบสาย ก็เริ่มทำการ backup ทันที
เลยเอามาประยุกต์กับไอโฟน พอ connect AFP protocol
ก็ทำการ backup ข้อมูลจากไอโฟนลง ext.HD ได้ทันที
แล้วด้วยคุณสมบัติของโหมดต่างๆ ของโปรแกรม
หากลบข้อมูลบนไอโฟนออก เวลา sync ข้อมูลใน ext.HD ก็จะไม่หายไปด้วย
เลยเป็นการ backup ไฟล์ใหม่ (ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ส่วนไฟล์อื่นจะไม่ backup (ให้เสียเวลา)
นอกจากนี้ไฟล์ที่เคยติดตั้งบนไอโฟน แล้วถูกลบออกไป
ก็ยังเก็บไว้ใน ext.HD อีกด้วย
เช่น GAME ROM ที่เอาไว้ทดสอบ
วันไหนหากอยากจะนำมาทดสอบก็แค่สั่งจากโปรแกรมนี้ได้เลย
แต่ก็มีสิ่งไม่สะดวกอยู่บ้าง
ตรงที่หากอัพเดตโปรแกรมผ่าน Installer
เวลาให้ backup มันจะเอาโปรแกรม version ใหม่ ไปทับ version เก่า
ดังนั้น หากต้องการจะเก็บโปรแกรม version เก่า ก็ต้องทำแบบ manualอยู่ดี

โปรแกรมนี้เป็น shareware ราคา $USD30.00
เป็นอีกหนึ่งโปรแกรม ที่อยากซื้อในช่วงนี้

Official Link: www.econtechnologies.com